บริษัท ไทยไฮดรอลิค เซอร์วิส จำกัด
THAI HYDRAULIC SERVICES CO., LTD.
Copyright © 2011. Thai Hydraulic Services Co., Ltd. All rights reserved.          
Thai Hydraulics Services Co., Ltd.
Company Site Map

Home
About Us
Services
Gallery
Contact Us

ซ่อมสร้างกระบอกไฮดรอลิคและกระบอกนิวเมติกและทุกขนาดของเครื่องจักร
ในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลทุกยี่ห้อ
Rebuild and Make New Hydraulic and Pneumatic Cylinders

ซ่อมสร้างลูกกลิ้งทุกชนิด สำหรับโรงงานทอผ้า
โรงพิมพ์ โรงงานกระดาษ และอุตสาหกรรมอื่น
Rebuild and Make New Rollers in Textile,Paper,Printing,
Industries and many more.

บริการชุบฮาร์ดโครม ด้วยระบบอีเลคโตรเพลตติ้ง
Industrial Hard Chrome Plating
Hydraulic machines are machinery and tools that use liquid fluid power to do simple work. Heavy equipment is a common example.
In this type of machine, hydraulic fluid is transmitted throughout the machine to various hydraulic motors and hydraulic cylinders and which becomes pressurised according to the resistance present. The fluid is controlled directly or automatically by control valves and distributed through hoses and tubes
The popularity of hydraulic machinery is due to the very large amount of power that can be transferred through small tubes and flexible hoses, and the high power density and wide array of actuators that can make use of this power.
Hydraulic machinery is operated by the use of hydraulics, where a liquid is the powering medium.